צוות בית הספר

 שםתפקידנייד
הנהלה ומשרדמלכי שיינין
מנהלת0548414205
אסתי פלרמזכירה
נחמה וינשטייןמזכירה0527614195
אוריאל קוטלקראב בית0503348304
מחנכות
חני שיליץמחנכת כיתה א'0527675594
ברוריה פרסטרמחנכת כיתה ב'0548434442
חדוה לפהמחנכת כיתה ג'0504112251
חוי קפלושניקמחנכת כיתה ד'0527633305
חיה גרובייסמחנכת כיתה ה'10504141526
חני שפיראמחנכת כיתה ה'-ו'20527659769
רבקה פלוסברגמחנכת כיתה ו'10527628339
שרה הלפגוטמחנכת כיתה ז'20533144025
שושנה שטיפנהולץמחנכת כיתה ח'20504107777
אריאל צלניקרמחנך כיתה ז'-ח' 20548446508
מורות מקצועיות
אוסתי אולבסקימורה לאנגלית0533151862
חוי אילנברגמורה מקצועית0533137516
שרה בלאסמורה לזה"ב0527126026
שרה ברייטשטייןמורה מקצועית0533132341
איטה גוטליבמורת שילוב0533199091
שרה גוטרמןמורה למתמטיקה ומופ"ת0533177650
חיה הלדמורה לחשבון0527638999
אסתי ינקלביץמורה משלימה0583247550
חיים לישנרמורה למתמטיקה ומופ"ת0528871563
זויה לישנרמורה למדעים0528392473
יוסף סעדוןמורה להסטוריה0504121277
צירה צוויגנבויםמורה למחשבים0504134325
יפה קמינרמורה לחשבון0533101402
יהודית רוסאקמורה לאנגלית0527644487
אסתי רכניצרמורה מקצועית0527680846
מלוות
גליהמלווה0545483106
טניהמלווה0546520337
פירהמלווה0507177880
לודהמלווה0548057020
גן
דבורה חרשגננת0527681301
יהודית סמג'הגננת0527676579