בית ספר עילית שובו אשדוד | מצוינות עם נשמה
אורט פינת זבוטינסקי רובע א' אשדוד 08-8527812

הודעות אחרונות מלוח המודעות

חדשות אחרונות
עבודת שורשים בכיתה ו' עם המורה שרה -תודה לסבא של שאול ששיתף אותנו  בקורותיו בזמן המלחמה.

עבודת שורשים בכיתה ו' עם המורה שרה -תודה לסבא של שאול ששיתף אותנו בקורותיו בזמן המלחמה.

במסגרת עבודת שורשים בכיתה ו' עם המורה שרה הוזמן סבא של שאול לדבר על הילדות שלו בזמן המלחמה. הסבא היה

אתם מוזמנים לבוא לבקר אותנו!