כיתה ג'

להורדת רשימת הישגים כיתתית לחץ כאן

שיעורי בית כיתה ג'

יום חמישי 16/9/19
מקצועשעורי ביתהערות
חשבוןדף עבודה
סוד-אותעמ' 38-39 או 30-31 למדנו על שיכות .למי שיך מי שעדיין לא רכש את ספר כתיב בבקשה בהקדם!
תודה.
מדעיםלמדנו על חלוקת המגוון לקבוצות אין להשלים בספר
יש לענות עמ' 12 משימה 5 להעתיק את הטבלה ולהשלים.
לשוןשחקנו במילים עם קולות וחפצים נסתרים עמ' 35 עבודה 1.2 לכתוב במחברת..