זמני צלצולים

שיעור ראשון8:10-9:05
הפסקת אוכל9:05-9:20
שיעור שני9:20-10:05
הפסקה10:05-10:25
שיעור שלישי10:25-11:10
שיעור רביעי11:10-11:55
הפסקה11:55-12:05
שיעור חמישי12:05-12:50
הפסקת אוכל12:50-1:05
שיעור שישי1:05-1:55
שיעור שביעי1:55-2:45