אלפון מורות

שםטלפון נייד
מנהלת מלכי שיינין054-8414205
אולבסקי אסתר053-3151862
אילנברג ברכה-מזכירה052-7627706
אילנברג חוה053-3137516
בלאס שרה052-7126026
ברייטשטיין שרה053-3132341
גוטליב איטה053-3199091
גרובייס חיה050-4141526
הלד חיה052-7638999
וינשטיין נחמה052-7614195
לוי יפה052-7133132
לישנר חיים052-8871563
לישנר זויה052-8392473
לפה חדוה050-4112251
סעדון יוסף050-4121277
פלוסברג רבקה052-7628339
פלר אסתר-מזכירה052-7622132
פרסטר ברוריה054-8434442
צויגנבוים צירה050-4134325
צלניקר הרב אריאל054-8446508
קוט שרה058-3263270
קמינר יפה053-3101402
קפלושניק חוה052-7633305
רוסאק יהודית052-7644487
רכניצר אסתי052-7680846
שטיפנהולץ שושי050-4107777
שפירא חני052-7659769
שיליץ חני052-7675594