מסיבת סידור לילדי כיתה א' – הילדים קיבלו בהתרגשות את הסידור.