מזל טוב לעמנואל אקימוב מכיתה ב' ליום הולדתו עד מאה ועשרים שנה!