תמיד שמח אצלנו. יום הולדת לדני .תודה להורים על השפע, והכי כיף היה המצב רוח ! הרבה נחת ואושר מדני החמוד.