כיתה ד'1 זכתה במקום ראשון במבצע ענית אמן בקול רם !וכאות הוקרה המנהלת פינקה אותנו במנת פאלאפל .כמובן ברכנו אכלנו והודנו לבורא עולם ולמנהלת.