תודה רבה למנהלת המסורה שלנו שכיבדה אותנו במרק חם לכבוד טו' בשבט!