תודה רבה לאור חיים ולאמו היקרה על הכנת מארז ירקות אישי לכל תלמיד .לכבוד למידת האות י' -כל הכבוד!