תודה מיוחדת למפקח רשת בתי הספר שובו. שהכין את התלמידים לקראת חג הפסח.