תודה לאבא של סיגל סמסונוב שלימד אותנו על יצור טילי חץ ניסינו להיכנס לחליפות המגן של העובדים ביצור טילי החץ לאחר הרצאה מרתקת.