שמחנו לפתוח שוב את המוכנות בחודש מאי .יש לנו כיתה אלופה לשנה הבאה. הילדים התקדמו יפה בהכרת האותיות. ההורים שמעו הרצאה מהיועצת שושי בנושא התמודדות במצבי חרום.