שיעור מצוינות -אלקטרוניקה מרכיבים מעגל חשמלי .חויה מחשמלת