שיעור כישורי חיים בכיתה ה'ו' 2 בו למדנו לנהל את הרגשות שלנו מתוך מודעות ושליטה.