קבלת שבת בכיתה א' .חילקנו ספרוני קריאה לילדים עם ממתק לשבת.