פתחנו שוב את הסיפריה באנגלית ,שדרגנו אותה ואנו פותחים בתחרות קריאה.

כל כיתה מקבלת ספרים ברמה המתאימה לה והתלמידים יקראו כמה שיותר . הכיתה שבה יקראו כמה שיותר ספרים (או טקסטים מספר הלימוד )תיהיה הכיתה הזוכה!
נבקש מההורים את שיתוף הפעולה לחתום על כל ספר או טקסט שהתלמיד יקרא.
בהצלחה ובהנאה!