פתחנו במבצע "נראה אתכם" -לראות את הטוב -טוב עין הוא יבורך פתחנו את תיבת האוצרות וגילינו את נושא המבצע.