פעילות באנגלית בכיתה א' .הילדים למדנו על פרות באנגלית עשו משחק בנושא הדביקו על הסינר את הפרי שהמורה אמרה.