סיימנו את חידון התנ"ך-במשך שבועיים ענו התלמידים החרוצים על שאלות מנושאים שונים בתנ"ך. היום היה השלב האחרון. 10 מצטיינים נבחרו וענו על חידון דיגיטלי .שלשה תלמידים מצטיינים זכו בפרס.