ערב ראש השנה הרב שיינין מברך את ילדי ביה"ס – ותקע בשופר גדול .איחל לכולנו שנה טובה פורחת ובריאה!