נציגי התלמידים הוזמנו ללשכת ראש העיר עם הגביע .ראש העיר הודה לתלמידים שמביאים גאווה לעיר בפעם השניה.