מסיבת סיום בגן .בלב אחד ובשמחה סימנו את הגן ,תודה לגננות הנפלאות על שנה מדהימה!