מיחזור וקימות- לסיום מבצע "משחררים את הפקק"בנינו שעון ענק מפקקים לביה"ס