מזל טוב לישראל זבולונוב מכיתה א' ליום הולדתו עד מאה ועשרים שנים בריאות ושמחות.