מזל טוב לדני פרסיץ מכיתה ד'1 ליום הולדתו .גם נועה מינגוב הבת דודה שותפה לחגיגה עמו"ש!