מזל טוב לאוולין ליום ההולדת .הרבה נחת! תודה על העוגה הטעימה ועל הכיבוד אנו מאחלים בריאות והצלחה עד מאה ועשרים,