מבצע קריאה בכיתות א' וב' -עידוד לימוד ושינון הקריאה .במסגרת המבצע בכל יום יינתן לכל תלמיד דף קריאה מותאם אישית לפי רמת הגיל .על ההורים לחתום, בכל יום יבחרו 3 תלמידים ע"י המנהלת לקבלת פרס אישי או כיתתי.