לכבוד ראש חודש כסליו חילקנו לילדים פיצה חודש טוב ומבורך!