לכבוד חג השבועות יצאנו לבית הכנסת .ורב העיר דיבר על התורה שמעלה אותנו מעל כל העמים. שמחנו ושתינו לחיים לברכה ולשמחה.