ל"ג בעומר -ילדי ביה"ס חגגו ביחד עם המורות .תודה להורים על השותפות ותודה להורים שהגיעו לעזור.