כתה א' למדה את שפת האו יצאנו עם בלונים לחצרנ ועל כל בלון כתבנו צלילים בשפת האו.