כיתה ה' 1 קיבלה סידורים מתנה מהמנהלת לכבוד התקופה הקרובה שהילדים מתפללים בבית .