כיתה ד' בנות

להורדת רשימת הישגים כיתתית לחץ כאן

שיעורי בית כיתה ד'2'

יום רביעי - 20/11/19
מקצועשיעורי ביתהערות
אנגליתספר גדול-עמ' 32-34 לקרא+חתימה.
עמ' 35 להשלים תשובות
חשבוןעמ' 171.172
ה. הנקראבבקשה לקרא את ספר הספריה ולהחזירו שלם בשבוע הבא
פ. שבועלהשלים את דפי העבודה.
.