כיתה ה'ו'2 בשיעור מעניין עם המורה שושי בספרית ביה"ס