כיתה ה'ו' בשיעור מדעים -התלמידות התנסו ובדקו את מצבי הצבירה השונים של הקמח.