כיתה ד' בספריית הקריאה .קוראים ומחכימים וכמובן מאד נהנים.