כיתה ג' מתחילה מחברת חורף קיבלנו מטריות עם ממתקים!