כיתה ג' מצאה תרופה לקורונה .פיתחה תרופה חדשה חברונה, באהבת חברים ננצח את כל האויבים כשיש אהבה אין מחלה!