כיתה ג' הפעילו ושימחו עם השוטרת שלומית במועדון אנוש