כיתה ב' למדה על סביבה איכותית ויצרה פרחים ממחזור בקבוקי פלסטיק.