כיתה א'

להורדת רשימת הישגים כיתתית לחץ כאן

שיעורי בית כתה א'

יום חמישי 12/03/20
מקצועשעורי ביתהערות  
קריאההתקדמנו המון ובקצב מסחרר
עמודים לש.ב 42-45
למתקדמים בלבד 46.47.56.59 כ"כ דף קריאה לחתימה
נושאהתקדמנו בנושא ברכות אוטטו מתחילים פסח.
ספורטתרגיל יציבה .קפיצות מדרגה .שיווי משקל.
הודעות: יש להחזיר תעודות חתומות. מחר יום שישי לימודים כרגיל.
מחר מחלקים משחק לשבת וספרון לשבת לתלמידים המופיעים בכיתה.