כוכב הזום השבועי. כל תלמיד מצטיין מקבל תעודה עם מדליה !