יום השואה והגבורה – ילדי ביה"ס אמרו תהילים לזכר הנספים .ביחד כולנו השלמנו לספר תהילים אחד.