יום הזכרון -עם השמע הצפירה התכנסו התלמידים וצוות ביה"ס להתייחד עם זכר הנופלים בטקס מרגש. אבוקות הודלקו ורב צבאי אמר תפילת "קל מלא רחמים"