יום הולדת למיכאל גיבנט שהגיע עם אחיו בוגר שובו .וכשנשאל מה נשאר לך משובו אמר: הגמרא והחינוך להצלחה להימנע מאלימות .וכאן הגיע הסבר כיצד לימדו אותי בביה"ס להתגבר על כעסים.