יום אנגלית בבית הספר ! פעילות חוויתית עוברת בין הכיתות והכל באנגלית !