חילקנו תעודות הצטינות לתלמידים על נוכחות והשתתפות בשעורים כל הכבוד!