בכיתה א' לומדים ומתקדמים כל יום אנחנו מכירים אות אחרת בחויה מיוחדת.